دسته: موزیک

دانلود آهنگ جدید حبیب به نام بزن باران

دانلود آهنگ جدید حبیب بزن باران هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ بزن باران با صدای حبیب ─────\ delfanmusic.ir /───── ■ ► ▲ متن آهنگ بزن باران از حبیب بزن باران بهاران فصل خـون استبزن باران که صحرا لاله گون استبزن باران که به چشمان یارانجهان تاریک و دریا واژگون…

ادامه ی مطلب

دانلود آهنگ جدید حبیب به نام نفس

دانلود آهنگ جدید حبیب نفس هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ نفس با صدای حبیب ────\ delfanmusic.ir /───── ♠ ♦ ☺ متن آهنگ نفس از حبیب نفسم گرفت ازاین شـهر، دراین حصار بشکندر این حصار جادویی، روزگـار بشکنچو شقایق از دل سنگ برآر رایت خـونبه جنونصلابت صخره کوهسار بشکنتـوکه ترجمان…

ادامه ی مطلب

دانلود آهنگ جدید حبیب به نام مرگ قو

دانلود آهنگ جدید حبیب مرگ قو هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ مرگ قو با صدای حبیب ────\ delfanmusic.ir /───── ♦ ► ♩ متن آهنگ مرگ قو از حبیب شنیـدم که چون قوی زیبا بمـیرد ، فریبنده زاد و فریبا بمـیردشب مرگ تنها نشیند به موجی ، رود گوشـه ی…

ادامه ی مطلب

دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی به نام تن چوبی

دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی تن چوبی هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ تن چوبی با صدای کوروش یغمایی ─────\ delfanmusic.ir /───── ♪ ☺ ♦ متن آهنگ تن چوبی از کوروش یغمایی درون یه جنگل که دور از این غوغاستکنج یه خلوت . یه برکه تنهاستکنار این برکه که تنها…

ادامه ی مطلب

دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی به نام عاشقانه

دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی عاشقانه هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ عاشقانه با صدای کوروش یغمایی ─────\ delfanmusic.ir /───── • Ꞝ ♠ متن آهنگ عاشقانه از کوروش یغمایی اگـه باهام قهر نکنی بهار و تـو چشمات مـیریزماگـه باهام اخم نکنی شادی رو تـو دستات مـیریزمبهار چشمات رو من شکوفه…

ادامه ی مطلب

دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی به نام لیلا

دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی لیلا هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ لیلا با صدای کوروش یغمایی ─────\ delfanmusic.ir /───── ► ♫ ♩ متن آهنگ لیلا از کوروش یغمایی لیلا لیلا لیلا ، لیلا رو بردنلیلا لیلا لیلا ، لیلا رو بردنسیاه چشمون ، بلند بالا رو بردنسیاه چشمون ،…

ادامه ی مطلب

دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی به نام هوار هوار

دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی هوار هوار هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ هوار هوار با صدای کوروش یغمایی ─────\ delfanmusic.ir /───── Ꞝ ♣ ♫ متن آهنگ هوار هوار از کوروش یغمایی هم خـوان:هوار هوار یا هوار ، یارم مـی آیههوار هوار یا هوار ، دلدارم مـی آیه کورش یغمایی:این…

ادامه ی مطلب

دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی به نام شیرین جون

دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی شیرین جون هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ شیرین جون با صدای کوروش یغمایی ─────\ delfanmusic.ir /───── Ꞝ ♥ ♭ متن آهنگ شیرین جون از کوروش یغمایی آسمونبه اونگپیگوشش نوشتـههر کی یارش خـوشگلهجاش تـو بهشتـهآی شیرین جونومآی شیرینعمرمگر بخای بوسومندیبه زور مـی سونمگر بخای بوسومندیبه…

ادامه ی مطلب

دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی به نام پاییز

دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی پاییز هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ پاییز با صدای کوروش یغمایی ────\ delfanmusic.ir /───── ♪ ♪ ♪ متن آهنگ پاییز از کوروش یغمایی تـو رگ خشک درختا درد پاییز مـی گیره بارون نم نمک آروم روی جالیز مـی گیره دیگـه سبزی نمـیمونه همه جا…

ادامه ی مطلب

دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی به نام سراب تو

دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی سراب تو هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ سراب تو با صدای کوروش یغمایی ─────\ delfanmusic.ir /───── ♥ Ꞝ ▲ متن آهنگ سراب تـو از کوروش یغمایی اگـه یه نامه باشم پر از پیامهای خـوب کـاشکی جوابم تـو باشیاگـه یه عابر باشم اسیر تـوفان شن…

ادامه ی مطلب