دانلود آهنگ جدید گروه کروز به نام سراب

دانلود آهنگ جدید گروه کروز سراب هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ سراب با صدای گروه کروز ─────\ delfanmusic.ir /───── ♪ ♫ ֍ متن آهنگ سراب از گروه کروز ■ ♥ ♭ دانلود آهنگ با کیفیت 128 و لینک مستقیم

ادامه ی مطلب

دانلود آهنگ جدید حمید غلامعلی به نام روح بیکرانه

دانلود آهنگ جدید حمید غلامعلی روح بیکرانه هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ روح بیکرانه با صدای حمید غلامعلی ────\ delfanmusic.ir /───── ▲ Ꞝ ♦ متن آهنگ روح بیکرانه از حمـیـد غلامعلی تـویی که قبله جان خاک آستانه تـوستعفاف پرده نشین حریم خانه تـوستتـویی عقـیله عطرت تـویی زلاله نورکه نقد…

ادامه ی مطلب

دانلود آهنگ جدید حمید غلامعلی به نام رویای رنگین

دانلود آهنگ جدید حمید غلامعلی رویای رنگین هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ رویای رنگین با صدای حمید غلامعلی ────\ delfanmusic.ir /───── ♠ ♦ ♠ متن آهنگ رویای رنگین از حمـیـد غلامعلی مـی دانی ناچار از سفرمسرگردان این بوم و برممـی دانی ناچار از سفرمسرگردان این بوم و برماز اشک…

ادامه ی مطلب

دانلود آهنگ جدید حمید غلامعلی به نام منظومه زهرا(س)

دانلود آهنگ جدید حمید غلامعلی منظومه زهرا(س) هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ منظومه زهرا(س) با صدای حمید غلامعلی ─────\ delfanmusic.ir /───── • ♭ ► متن آهنگ منظومه زهرا(س) از حمـیـد غلامعلی لاله ، لاله دلم داغدار است کوچه کوچه شبم سوگوار است آسمان در هوای تـو دیری استمثل چشمان…

ادامه ی مطلب

دانلود آهنگ جدید حمید غلامعلی به نام باران

دانلود آهنگ جدید حمید غلامعلی باران هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ باران با صدای حمید غلامعلی ────\ delfanmusic.ir /───── ♥ ֍ • متن آهنگ باران از حمـیـد غلامعلی بیا و گوش کن این های و هوی باران استتمام کوچه پر از عطر و بوی باران استشکوفه های جوان روی…

ادامه ی مطلب

دانلود آهنگ جدید حمید غلامعلی به نام مولود کعبه

دانلود آهنگ جدید حمید غلامعلی مولود کعبه هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ مولود کعبه با صدای حمید غلامعلی ────\ delfanmusic.ir /───── ♭ ♠ ♦ متن آهنگ مولود کعبه از حمـیـد غلامعلی گروه کر:لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقارلا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقارلا فتی الا…

ادامه ی مطلب

دانلود آهنگ جدید حمید غلامعلی به نام زلال محبت

دانلود آهنگ جدید حمید غلامعلی زلال محبت هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ زلال محبت با صدای حمید غلامعلی ────\ delfanmusic.ir /───── ֍ ♪ ֍ متن آهنگ زلال محبت از حمـیـد غلامعلی محبت در دلم چون آب جوشیـدزنور روشن مهتاب نوشیـدسحرگـاهان چوشبنم از سر شوقصبوری کرد تا دیـدار خـورشیـد من…

ادامه ی مطلب

دانلود آهنگ جدید حمید غلامعلی به نام حریم عشق

دانلود آهنگ جدید حمید غلامعلی حریم عشق هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ حریم عشق با صدای حمید غلامعلی ────\ delfanmusic.ir /───── • ♦ ♦ متن آهنگ حریم عشق از حمـیـد غلامعلی تـویی که قبله ی جان،خاک آستانه ی تـوستعفاف پرده نشین،حریم خانه ی تـوستتـویی عقـیله ی عترت،تـویی سلاله ی…

ادامه ی مطلب

دانلود آهنگ جدید حمید غلامعلی به نام تکسوار عشق

دانلود آهنگ جدید حمید غلامعلی تکسوار عشق هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ تکسوار عشق با صدای حمید غلامعلی ─────\ delfanmusic.ir /───── Ꞝ ♩ ♥ متن آهنگ تکسوار عشق از حمـیـد غلامعلی ֍ ♫ ♭ دانلود آهنگ با کیفیت 128 و لینک مستقیم

ادامه ی مطلب

دانلود آهنگ جدید حمید غلامعلی به نام کوثر آسمانی

دانلود آهنگ جدید حمید غلامعلی کوثر آسمانی هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ کوثر آسمانی با صدای حمید غلامعلی ─────\ delfanmusic.ir /───── ▲ Ꞝ ♠ متن آهنگ کوثر آسمانی از حمـیـد غلامعلی ♫ ▲ ♥ دانلود آهنگ با کیفیت 128 و لینک مستقیم

ادامه ی مطلب